Del denne side på

PERSONLIG MARKEDSFØRING
Styrk din profil - den direkte vej til jobbet
6 ugers selvvalgt kursus

Kurset har til formål at give dig operationelle jobsøgningsværktøjer, der er tilpasset nuridens og fremtidens arbejdsmarked.

Der arbejdes med dine kompetencer, og kompetencerne matches med de virksomheder, som efterspørger netop disse. Således vil der være fokus på undervisning og øvelser i netværksstrategi, profilering og jobsøgning via sociale medier samt uopfordret jobsøgning.

Målet er, at give dig værktøjer til at forstå værdien af dine kompetencer, samt at gøre dine kompetencer brugbare, når du tager kontakt til virksomheder. Desuden er målet, at du opnår kendskab til beslutningsprocesser i virksomheder for derigennem at skabe kontakter.

Opfylder du betingelserne, afholder dit jobcenter alle udgifterne

Læs mere og tilmeld dig her

 

Kurser

LINKEDIN - FRA KANVAS TIL RELATIONSSALG
Dato: Næste kursus kommer snart
Tid: kl. 9.00
Sted: Valbytag Gl. Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby

PERSONLIG BRANDING
Dato: Første mandag i hver måned
Tid: Kl. 9.00
Sted: Gl. Køge Landevej 55, 5. sal 2500 Valby

PERSONLIG MARKEDSFØRING
Dato: Næste kursus kommer snart
Tid: kl. 09.00
Sted: UCC-Professionshøjskolen, Titangade 11, 2200 København N

Find os på LinkedIn

Connect med Commercial Development på LinkedIn.

Commercial Development ApS

Jobvejen.com er en tjeneste, der udbydes af Commercial Development ApS.