For jobsøgende - Salgspsykologi og grundlæggende salg

 

Tilmeld dig vores venteliste til “Salgspsykologi og grundlæggende salg: 

Det er et 6 ugers fagspecifikt forløb, hvor målet er, at give dig værktøjer, som er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked, så du bedre forstår værdien af dine kompetencer, samt at gøre dine kompetencer brugbare, når du tager kontakt til virksomheder i jagten på det rigtige job for dig.

det er et læringslaboratorium hvor du kommer med på en spændende rejse

  • Vil du med ud og træne og tag dit eget DNA med på rejsen
  • Det er en rejse hvor vi træner med 
  • Salgspsykologi og grundlæggende træning
  • Det er opbygget omkring din verden, og dine muligheder på jobmarkedet 
  •  Med støtte og faglig feedback fra vores undervisere med det sigte at styrke din egen profil og kommunikation. 

 

Resultatet er 6 uger, hvor du går fra reaktiv til proaktiv, bliver tryg ved at tage kontakt til virksomheder og, kan kommunikere dine faglige og personlige kompetencer overfor din kommende arbejdsgiver.

Du kan læse mere om kurset her

 

Du godkendes af dit jobcenter, der afholder alle udgifterne for kurset. Kurset er således gratis for dig. 

 

Når du tilmelder dig kurset skal du bruge en AR237-blanket, som du skal printe og gå ned til dit jobcenter og få udfyldt. Jobcentret notificerer vi samtidigt. Jobcentret godkender dig og giver besked til os. Når vi har modtaget godkendelsen fra jobcentret kontakter vi dig med relevant kursusinformation. 

Program

Forløbet er bygget op som et læringslaboratorium, hvor du arbejder med din personlige proces i et trygt og motiverende forum.

 

Vi bruger tid på at komme i dybden med, hvad der gør dig unik overfor din kommende arbejdsgiver, din konkrete jobsøgning og hands-on værktøjer til at gøre dig attraktiv på nutidens - og fremtidens arbejdsmarked. 

 

Vi arbejder med at markedsføre og matche dine kompetencer direkte til de virksomheder, som forventes at efterspørge dine personlige og faglige kompetencer nu og i fremtiden. 

 

Du opnår indsigt og færdigheder i din unikke kompetenceprofil – SWOT analyser | psykologiske værktøjer som adfærds- og socialteorier – neuropsykologi, hvad sker i hjernen | persontypologier | LinkedIn | transaktionsanalyse | kommunikation | netværksstrategi | beslutningsprocesser i organisationer | personlig markedsføring.

 

Inden du starter på forløbet modtager du en personlighedsstest. Den viser en nuanceret profil af dine styrker og bruges målrettet til at profilerer dig overfor virksomheder undervejs i forløbet.

 

Den virtuelle virksomhed - Jobbers

Dette kursus er unikt, fordi vi også arbejder med virtuelle virksomheder, hvor du får afprøvet de indlærte teorier. Her får du mulighed for at arbejde i Jobbers, det fungerer som et selvledende fagligt fællesskab. Jobskabelse, aktiv jobsøgning og etablering af nye relationer fylder arbejdsdagen. Jobbernes professionelle kontaktflade udvides, og som en del af et etableret iværksættermiljø kan Jobbers være det første skridt for et nyt job eller en ny iværksætter.

Vil du vide mere om jobbers så klik her

Deltagelse

 

Kurset udbydes af Københavns Erhvervsakademi. Fagmodulet "Salgspsykologi og grundlæggende salg" er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen "International handel og markedsføring". Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse.

 

Fagmodulet afsluttes med en eksamen.

 

Her får du en samlet karakter for et kort projekt og din mundtlige præsentation. Det korte projekt består af maksimum 8 normalsider. Projektet arbejdes der konkret med i undervisningen, hvor du får hands-on hjælp fra underviserne.

 

Hele forløbet strækker sig over 6 uger, hvor vi arbejder 2-3 dage om ugen.

 

Forløbet består af face-to-face undervisning, en action-reflection-learning pædagogik, hvori indgår praktiske øvelser, teori og feedback fra underviserne og de andre deltagere. 

 

Der er mødepligt, kaffe/the, frugt og en god frokost. 

 

Du godkendes af dit jobcenter, der afholder alle udgifterne for kurset. Kurset er således gratis for dig. 

 

Undervisningen foregår på følgende steder

KEA i Hellerup;

Frederikkevej 8-10

2900 Hellerup 

Commercial Development

Gl. Køge Landevej 55, 5.sal

2500 Valby

 

Tilmeld dig i tilmeldingsformularen øverst på siden.

Tilmelding