Del denne side på

Kurser


LINKEDIN - FRA KANVAS TIL RELATIONSSALG

Dato: Næste kursus kommer snart
Tid: kl. 9.00
Sted: Valbytag Gl. Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby

Få opdateret din viden om de nyeste tiltag fra LinkedIn og udfyldt din LinkedIn-profil, så den er sat rigtigt og hensigtsmæssigt op. Du får en introduktion til LinkedIn som salgsværktøj og erfaring med alle LinkedIn-muligheder både målrettet mod kendte og nye markeder. Efter kurset vil du kunne arbejde professionelt med LinkedIn og kende tips og tricks, som giver dig fortrin overfor konkurrenterne. 


PERSONLIG BRANDING

Dato: Første mandag i hver måned
Tid: Kl. 9.00
Sted: Gl. Køge Landevej 55, 5. sal 2500 Valby

Kurset er for dig, der skal finde et job i din fritstillingsperiode eller i din tidlige ledighedsperiode og ikke har set på dine kompetencer og jobmuligheder længe. Tiden er inde til at tænke lidt anderledes og forsøge at gå nye veje.

Du får mulighed for at arbejde med din personlige branding, som giver dig kontakt til potentielle arbejdsgivere samt socialt samvær med andre i samme situation som dig. På kurset får du værktøjer til, hvordan du kortlægger og genopfrisker din opmærksomhed omkring dine personlige og faglige kompetencer. Desuden får vi sammen opdateret din profil og set på dit netværk.

Der veksles mellem oplæg fra eksperter på fagområdet og dialogbaseret workshop og interaktion. Vi arbejder med konkrete cases, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i din og de øvrige kursusdeltageres kompetenceafklaring og personlige salgsprocesser.


PERSONLIG MARKEDSFØRING

Dato: Næste kursus kommer snart
Tid: kl. 09.00
Sted: UCC-Professionshøjskolen, Titangade 11, 2200 København N

Kurset er et læringslaboratorium, hvor du arbejder med at markedsføre dine kompetencer direkte til de virksomheder, som forventes at efterspørge dine personlige og faglige kompetencer. Vi arbejder med dine kompetencer og matcher disse med de virksomheder, som efterspørger netop din profil. Således vil der være fokus på undervisning og øvelser i netværksstrategi, profilering og jobsøgning via sociale medier samt uopfordret jobsøgning.

Målet er, at give dig værktøjer, som er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked, så du bedre forstår værdien af dine kompetencer, samt at gøre dine kompetencer brugbare, når du tager kontakt til virksomheder. Desuden er målet, at du opnår kendskab til beslutningsprocesser i virksomheder for derigennem at skabe kontakter.

Opfylder du betingelserne, afholder dit jobcenter alle udgifterne.