Del denne side på

PERSONLIG MARKEDSFØRING 
Styrk din profil - den direkte vej til jobbet

6 ugers selvvalgt kursus

Den vanskelige vej til jobbet skyldes ofte ikke at du mangler kompetencer, men derimod at du har brug for viden om, hvordan du kan finde vejen til de virksomheder, der efterspørger netop dine kompetencer. På dette kursus får du konkrete værktøjer til at få kortlagt dine kompetencer, og hvad du egentlig kan tilbyde virksomhederne på jobmarkedet. Desuden får du viden om, hvordan du kan arbejde med at markedsføre dig selv overfor de virksomheder, som efterspørger medarbejdere med din profil og dine kompetencer. 

Hvad lærer du – og hvad skal du arbejde med?
På kurset får du operationelle jobsøgningsværktøjer, der er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked.  Vi arbejder med dine kompetencer og matcher dem med relevante virksomheder. Således vil der være fokus på undervisning og øvelser i netværksstrategi, profilering og jobsøgning via sociale medier samt uopfordret jobsøgning.

Det er målet, at du efter kurset vil være i stand til at forstå værdien af dine kompetencer og at konvertere disse til værktøjer, som er brugbare i kontakt med virksomheder. Desuden opnår du kendskab til beslutningsprocesser i virksomheder for derigennem at skabe kontakter.

Workshops og individuel opfølgning
Vi arbejder med en form for "action-reflection-learning"-pædagogik, hvor du sætter dig selv i centrum, hvorved du bliver engageret i meningsfulde løsningsmodeller og -metoder til at komme i centrum på arbejdsmarkedet. Dit eget engagement er baseret på at betragte din profil og dine kompetencer som en værdifuld vare, og ved at du arbejder med dette som et læringslaboratorium, motiverer du dig selv til at arbejde med innovative metoder og sætte dig selv i fokus.

Sideløbende med undervisningen, vil der være fokus på at videreudvikle og udføre din markedsføringsplan. Der vil være mulighed for individuel støtte og sparring fra facilitatorer og de øvrige kursister på diverse workshops. Der arbejdes konkret med anvendelse af de lærte teknikker og værktøjer og med at tage kontakt til mulige arbejdsgivere. I forbindelse med kurset vil der jævnligt blive afholdt oplæg fra forskellige virksomheder.

Forløb

Procesforløbet er baseret på en tosidet arbejdsform. Den ene del er tilpasset den enkeltes baggrund, og den anden del fokuseres omkring alternative værktøjer, specielt med netværkssøgning og de sociale medier.

Der undervises i 6 moduler hver af en uges varighed. Kurset er delt op i to dele: Første del er af 2 ugers varighed, og anden del er af 4 ugers varighed. Det anbefales at tage alle 6 uger, da det giver det bedste udbytte.

Modulerne:

 • Modul 1 – Kompetenceudvikling, Kortlægning af kompetencer
 • Modul 2 – Sociale medier
 • Modul 3 – Beslutningsprocesser i organisationer
 • Modul 4 – Kommunikations teori og modeller
 • Modul 5 – Salg- og markedsføring
 • Modul 6 – Afslutning og opfølgning

Tilmelding

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod:

 • Ledige akademikere med højere uddannelse
 • Ledige med mellemlang uddannelse
 • Ledige med kortere uddannelse men med supplerende teorier

Sådan kommer du med 

 1. Først skal du udfylde online-formularen i højre side.
 2. Derefter sender vi dig en formular (AR 245), som du udfylder og sender tilbage til os (Commercial Development ApS - cd@b-n-r.dk). Du kan sende den udfyldte formular enten som et scannet dokument eller som brev (til Gl. Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby). Der medfølger en vejledning, når vi sender formularen til dig.
 3. Du får automatisk besked fra din A-kasse, når du bliver godkendt som deltager.


Krav
Som ledig kan du benytte dig af din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse inden for din første ledighedsperiode. Er du i din anden ledighedsperiode, kan du få bevilget uddannelsen som en del af en jobplan med godkendelse af dit jobcenter. Du skal opfylde følgende krav:

 • Du skal være ledig og modtage dagpenge
 • Du skal være fyldt 25 år og må ikke være over 65 år
 • Du skal være ledig i mindst 4 måneder og må højst have været ledig i 13 måneder ved kursusstart
 • Er du i den anden ledighedsperiode, eller på kontanthjælp, skal du kontakte dit jobcenter
 • Du skal være tilmeldt et jobcenter og stå til rådighed for abejdsmarkedet
 • Du må ikke være selvstændig erhvervsdrivende med eget CVR-nummer
Det er vigtigt, at du kontakter din A-kasse for at sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Du modtager fortsat dagpenge under hele uddannelsesforløbet.